Kotlin Veri Tipleri – Ders 1

Kotlin Veri Tipleri – Ders 1

Değişkenler ve sabitler, programlama dillerinin en temelleridir. Bunlara esasında veri tipleri denir.

Değişkenler (Variables)

Değişkenler adı üzerinde sonradan değişebilen veri tipleridir. Örnek:

var x = 5
x = 6 
println(x)

yazıldığında 6 sonucunu verir. Görüldüğü gibi x başlangıçta 5 değeriydi sonrasında ise bu değer 6 olarak değiştirilebildi.

Sabitler (Constants)

Sabitler ise adı üzerinde sonradan değiştirilemeyen veri tipleridir. Uygulamamızda hiç değişmesini istemediğimiz veriler var ise sabitler kullanılır.

val name = "Volkan Demir"
name = "Hasan"

şeklinde name’i değiştirmeye çalışırsam hata gösterir ve bunu yapamayacağımız konusunda bizi uyarır. Eğer hala kullanmak istersek “val” tanımlamısını “var” olarak değiştirmemiz gerekir.

Kotlin Veri Tipleri 2:

Bu kısım ise değişken ve sabitler ile birlikte kullanılan veri tiplerini içerecektir.

Tam Sayılar (Integer)

Sadece tam sayı tipi olan değişken veya sabitleri temsil eder. Sasece tam sayılar !

val myNumber : Int   //Defining : tanımlama kısmı
myNumber = 3  //Initialize : atama kısmı 

myNumber sabitini 3 olarak atadık. bunu tek satırda 2 farklı gösterimle de tanımlayabilirdik.

val myNumber : Int = 3  

şeklinde tanımlama ve atama kısmını tek bir satırda yazabilirdim veya

val myNumber = 3

şeklinde tanımlama yapmadan atama yaparsam da Kotlin bunun Int olduğunu anlayacaktır. Örnek:

var number : Int = 19
println(number / 2)

9 yazdırır. Tam sayılar da işlem yaptığı için gerçekte 9.5 olan sonuç kesirli kısmı almayarak 9 yazdırır.

Kesirli Sayılar (Float, Double)

Burada ise işin içine kesirli sayılar da girer. Bir önceki örnekteki gibi durumlar ile karşılaşıldığında double veya float kullanmak mantıklıdır. Gelin pi sayısını tanımlayalım

val pi = 3.14 

veya

val pi : Double = 3.14

“pi” sayısı her zaman sabittir mesela bu sebepten val kullanırız. Bunun haricinde bu tanımlamayı yaptığımızda pi artık double bir sabittir. Float için :

val pi : Float = 3.14f

sonuna “f” karekteri eklenerek sayının float olduğu belirtilebilir.

String

Text olarak saklanmak istenildiğinde veriler String kullanılır.

val myName : String = "Volkan Demir"
val myNick = "Axisting"

şeklindedir. Tabi Stringler üzerinde birçok farklı method kullanabilirsiniz. bunları yapmak için değişkenin ismi sonra nokta (.) kullanılarak işimize yarayan methodları kullanabiliriz.

val myNick = "axisting"
myNick.captalize()
println(myNick)

captalize methodu ilk karakteri büyük yapmaya yarar. Burada logcat ekranında “Axisting” yazısını görürüz.

Boolean

Sadece 2 farklı değer içerir. Bunlar “doğru” veya “yanlış”a karşılık gelen “true” ve “false”‘dur

var myBoolean : Boolean = false
myBoolean = true

Dönüştürmek (Conversion)

Bu verileri birbirine dönüştürmek isteyebiliriz. Mesela veritabanından bir öğrenci no’yu çekerken bu değer String olarak çekiyor olabiliriz. Bunu integer’a dönüştürmek isteyebiliriz. Bir başka örnekte yine int olarak aldığımız bir işlemde matematiksel işlemler yaptırmak isteyebiliriz ve kesirli sayılarla uğraşmamız gerekebilir. O zaman da integer değişkeni double’a çevirmemiz gerekir.

var x = 23
var y = 4
println (x/y)
println (x.toDouble()/y)

Görüldüğü üzere ilk yazdırma da 5, ikinci yazdırmada 5.75 çıktı sonuç. Bunun sebebi x’i double yapıp işleme koyduğumuzda double ve integer işleme girdiğinde sonuç daha kapsamlı olan double’ın tipinde yazdırıldı.

Şimdi de String bir değişkeni integer bir sayıya çevirelim.

val a = "19"
val aInteger = a.toInt()
println(aInteger)

sonuç “19” olacaktır. Bu özellikte ayrıca veritabanından çekilen verilerde oldukça kullanışlıdır. Yalnız eğer içerde rakamlar harici dönüştürülemeyecek karakterler bulunursa (a,b,c, >, ? vb.) o zaman uygulama hata verecektir.

Şimdi bunların haricinde long, byte, short gibi veri tipleri de vardır. Bunların int ile kıyaslamasının verildiği tabloyu aşağıda vererek dersi bitirelim. Farkları tablo üzerinden incelenebilir.

kısaca kullanımları ise :

  val a : Long = 12131312
  val b : Short = 12
  val myByte : Byte = 7
  
  println(a)
  println(b)
  println(myByte)

Kaynaklar 1: https://developer.android.com/kotlin/learn

Kaynaklar 2: https://kotlinlang.org/docs/reference/basic-types.html

Kodlarınızı test etmek için Kotlin IDE : Android Studio veya https://kotlinlang.org/

Bir cevap yazın

KAPAT